Strandexpres

   

U wordt met een comfortabele strandbus, welke ook toegankelijk is voor rolstoelgebruikers, langs het strand vervoerd naar natuurgebied "De Hôn".

Tijdens de strandrit krijgt u informatie over het strand, zandsuppletie, rietschermen, strandpalen en dergelijke. De eerste stop is op de zoute kwelder. Een gebied dat twintig jaar geleden nog bestond uit een kale zandvlakte met primaire duintjes, maar na aanleg van een stuifdijk begroeid is geraakt. De kwelder wordt doorsneden door slenken die vanuit de Waddenzee het gebied binnendringen. Tijdens een korte wandeling geeft de chauffeur een uitleg over dit unieke gebied.
Na deze wandeling rijdt de strandbus verder naar de meest oostelijke punt van het eiland. Hier kunt u uitstappen om schelpen te gaan zoeken of van het uitzicht te genieten.

voor meer informatie klik op de foto

STRANDEXPRESS

Vele mogelijkheden voor groepen met de Strandexpress.